KOMUNIKAT DO RODZICÓW 2021 - 01-15

 

KOMUNIKAT DO RODZICÓW 

 

Od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do zajęć stacjonarnych.

Z zajęć na terenie szkoły mogą również korzystać uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Na terenie szkoły obowiązują procedury sanitarne wprowadzone od dnia 1 września 2020r.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

„Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”.

 

Autobusy szkole będą kursowały bez zmian, zgodnie z  rozkładem.

Finał akcji "Razem na Święta" 2020 -12- 22

„Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem…”

 

Pomagać należy zawsze, jednak w okresie bożonarodzeniowym pomaganie ma szczególny wymiar. Pomimo trwającej pandemii, w tak trudnym obecnie czasie, nie możemy zapominać o potrzebujących pomocy. Szczególnie teraz wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA PRACY 2020 - 12 - 16

Organizacja pracy w szkołach:

  1. Dni dodatkowo wolne:   21 i 22 grudnia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej. W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.

  2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.

  3. Ferie zimowe odbywają się w terminie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r.

  4. Zajęcia w I półroczu kończą się w dniu 29 stycznia 2021r. (wystawienie ocen śródrocznej klasyfikacji do dnia 26.01.2021r.).

Komputer dla rodziny rolniczej 2020 - 12 - 15

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.