PROJEKT EDUKACYJNY 2021 - 06 - 17

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii przystąpił do  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, który powstał w oparciu o podstawę programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Naszą placówkę reprezentowali  uczniowie klasy II a Szkoły Podstawowej pod opieką wychowawcy p. Doroty Machowskiej oraz  przedszkolaki z Oddziału w Kiełczynie  pod opieką p. Elżbiety Machowskiej. Głównym celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie. Realizowane przez cały rok szkolny zadania miały wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu było również kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

.

Podsumowanie Konkursu Regionalnego 2021-05-29

Uroczyste podsumowanie Konkursu Regionalnego

,,MATKA BOŻA NAS POCIESZA’’ Bogoria 2021


Dnia 28 maja 2021r. w Bogorii miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu Regionalnego „MATKA BOŻA NAS POCIESZA” zorganizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii oraz Parafię pw. Trójcy Świętej w Bogorii, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Staszowie i Gminy Bogoria.

Celem konkursu było szerzenie kultu Matki Bożej, zachęcenie do pielgrzymowania do Sanktuarium, budzenie nadziei w czasie pandemii oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Konkurs odbywał się w różnych formach. Uczestnicy wykonywali prace plastyczne, pisali wiersze i opowiadania oraz rozwiązywali test z wiedzy o Sanktuarium. We wszystkich formach konkursu wzięło udział 112 osób w 5 kategoriach wiekowych z terenu Diecezji Sandomierskiej.

Uroczystość podsumowująca rozpoczęła się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, gdzie ks. proboszcz Leszek Biłas powitał przybyłych i zaprosił do wspólnej modlitwy. Uczestnicy z opiekunami oraz goście wzięli udział w spotkaniu modlitewnym a także zapoznali się z historią kościoła i parafii. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na halę sportową ZPO w Bogorii, gdzie dyrektor szkoły - pani Anna Niziałek - poprowadziła dalszą część uroczystości. Następnie Wójt gminy Bogoria pan Marcin Adamczyk i pani dyr. Anna Niziałek wręczyli uczestnikom dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulacje i podziękowania dla młodych artystów przekazał również Starosta Powiatu Staszowskiego - pan Józef Żółciak.

 

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców 2021-05-27

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

W dniach 16.06.2021r. (środa) o godzinie 1000 oraz 17.06.2021r. (czwartek) o godzinie 1130 w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii odbędą się warsztaty dla rodziców.

Temat warsztatów - „Jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk”.

Poprowadzą je pedagodzy i psycholog szkolny.

Osoby chętne do udziału w warsztatach są proszone o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy do dnia 11.06.2021r.

REKRUTACJA 2021-05-17

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych  wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów  warunków  branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym trwa

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE LICEUM  I SZKOŁY BRANŻOWEJ

KOMUNIKAT 2021 - 05- 12

Od dnia 17.05.2021 r. uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej, klas I–III liceum ogólnokształcącego i klas II szkoły branżowej realizują zajęcia w systemie hybrydowym według harmonogramu.

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO:

Od dnia 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie wracają do zajęć stacjonarnych.