KOMUNIKAT DO RODZICÓW 2021 - 01-15

 

KOMUNIKAT DO RODZICÓW 

 

Od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do zajęć stacjonarnych.

Z zajęć na terenie szkoły mogą również korzystać uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Na terenie szkoły obowiązują procedury sanitarne wprowadzone od dnia 1 września 2020r.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

„Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”.

 

Autobusy szkole będą kursowały bez zmian, zgodnie z  rozkładem.