Czas na TIK

 

          Zakończono realizację trzeciego zadania w ramach projektu „Czas na TIK – innowacje w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii”. 200 uczniów z klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz z klas I – III liceum w okresie kwiecień – maj 2022 wzięło udział w cyklu szkoleń, których  głównym celem był wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK. Uczniowie realizowali tematykę zarówno z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej jak  i zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa.

 

 Dyrektor ZPO – Anna Niziałek