Szybujemy bezpiecznie ...

          Nasza placówka bierze udział w XI edycji projektu i konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2023”.

        Szkolnymi koordynatorami projektu są p. Dorota Machowska i p. Dariusz Kuchniak. W ramach realizacji projektu w dniu 29 marca odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem  policji – dzielnicowym KPP w Staszowie asp. Sebastianem Barabaszem na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.