Komunikat do rodziców - 2020-11-02

Szanowni Państwo

 Od dnia 26 października uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie wszystkich klas liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej realizują zajęcia lekcyjne w systemie nauczania zdalnego. Wszyscy  nauczyciele prowadzą lekcje zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Obecnie praca z uczniami przebiega przy pomocy dostępnych środków kształcenia na odległość. Nauczyciele kontaktują się z uczniami przy pomocy  sprawdzonych w poprzednim roku szkolnym komunikatorów. W najbliższym czasie wszyscy uczniowie i nauczyciele będą korzystać z jednej dla całej placówki platformy edukacyjnej Office 365 TEAMS. Wychowawcy przesłali dla uczniów dane do logowania i loginy dostępu do narzędzi na tej platformie. Jest to bardzo dobry, sprawdzony sposób prowadzenia zdalnego nauczania. Platforma ta powiązana jest z dziennikiem elektronicznym w placówce, do którego w najbliższych dniach otrzymają dostęp wszyscy rodzice.

Na sytuacje, związane z zawieszeniem dostępu do platformy bądź komunikatora, zbytnie obciążenie serwerów lub przerwanie łącza internetowego, nie mamy żadnego wpływu. Z takimi problemami borykają się  szkoły w całym kraju.

Jest to ciężki okres nie tylko  dla uczniów i rodziców, ale i dla szkoły. Nauczyciele prowadzą w szkole zarówno zajęcia zdalnie, jak i  stacjonarnie z klasami I-III i przedszkolakami. Ponadto wielu nauczycieli i pracowników jest nieobecnych - przebywa na zwolnieniach lekarskich bądź kwarantannie. Wszystko to powoduje duże utrudnienia w sprawnej organizacji pracy. Bardzo proszę wszystkich rodziców o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wszyscy uczniowie,  którzy nie mają dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego mogą uczęszczać na zajęcia na terenie szkoły. Uczniowie Ci mają możliwość realizowania zajęć lekcyjnych w szkole pod opieką nauczycieli, korzystania z  obiadów oraz przejazdu autobusami szkolnymi.

Ponadto dla uczniów jest możliwość wypożyczenia ze szkoły sprzętu komputerowego na czas nauki zdalnej. Szkoła dysponuje ograniczeniami w ilości sprzętu do wypożyczenia. W związku z powyższym obowiązują kryteria dotyczące wypożyczenia tego sprzętu ujęte w Regulaminie.

Proszę rodziców uczniów, którzy mają przyznane stypendia socjalne, a brakuje dzieciom sprzętu do nauki zdalnej, o przeznaczenie części środków na ten cel.

Poniżej zamieszczony został Regulamin i Wniosek do pobrania.

Wszelkie uwagi, pytania, problemy proszę zgłaszać telefonicznie bądź mailowo do dyrektorów i wychowawców.

Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.

  

Dyrektor ZPO w Bogorii

Anna Niziałek

Regulamin i wniosek

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego.

Wniosek o wypożyczenie przenośnego komputera (laptopa lub tabletu)

 

 

ZDALNA REALIZACJA ZAJĘĆ 23-10-2020

KOMUNIKAT

 

26 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć szkolnych
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
oraz we wszystkich klasach liceum i szkoły branżowej.
Od dnia 27 października (wtorek) nauka w tych klasach będzie prowadzona zdalnie. 

Uczniowie i rodzice w poniedziałek (26.10.2020r.) otrzymają drogą telefoniczną lub mailową od wychowawców informacje o dostępie do platformy edukacyjnej oraz sposobie prowadzenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującym obecnie planem lekcji.
Przedszkole i klasy I-III pracują stacjonarnie.

ZDALNA REALIZACJA ZAJĘĆ KL. 1

 

KOMUNIKAT

 

W dniu 23.10.2020r. (piątek)

 klasy pierwsze (kl. Ia, kl. Ib) liceum

realizują zajęcia zdalnie

zgodnie z obowiązującym planem zajęć

 

ZDALNA REALIZACJA ZAJĘĆ KL. 3

 

KOMUNIKAT

 

W dniu 21.10.2020r. (środa)

 klasy trzecie (kl. IIIa, kl. IIIb) liceum

realizują zajęcia zdalnie

zgodnie z obowiązującym planem zajęć

Zdalna realizacja zajęć kl. 2

 

KOMUNIKAT

 

W dniu 20.10.2020r. (wtorek)

wszystkie klasy drugie liceum

realizują zajęcia zdalnie

zgodnie z obowiązującym planem zajęć

RODZICE UCZNIÓW KLAS IV – VIII

 

DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Ze względu na trwające prace budowlane na boisku przy Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii obowiązuje całkowity zakaz wjazdu na parking przed główny budynek szkoły bramą od strony Liceum i Przedszkola. Dla usprawnienia komunikacji oprócz wejścia głównego uczniowie mogą korzystać z wejścia od strony asfaltowego boiska przy budynku klas I –III.

 

Rozkłady jazdy autobusów

Przyjazdy do szkoły:

 1.   7.05 – Mostki, Kol. Bogoria
 2.   7.10 – Wola Malkowska, Wola Kiełczyńska, Malkowice
 3.   7.30 – Łaziska, Zimnowoda
 4.   7.35 – Szczeglice, …
 5.   7.35 – Jurkowice, …
 6.   7.50 – Podlesie, Moszyny, …
 7.   7.45 – Gorzków, Przyborowice, …
 8.   7.50 – Wierzbka, Niedźwiedź, …
 9.   7.05 – Osiedle, Rogożno (bus)
 10.   7.40 – Miłoszowice (bus)

 

Odjazdy ze szkoły:

 1.   12.30 (trzy autobusy) - Niedźwiedź … (1), Jurkowice … (2), Szczeglice … (3)
 2.   13.30 – Łaziska, Kol.Bogoria, Zimnowoda, Mostki
 3.   14.30 – (cztery autobusy) – Jurkowice… (1), Szczeglice … (2), Niedźwiedź… (3), Mostki … (4), Rogoźno (bus )
 4.   14.00 – Przyborowice …