ORGANIZACJA PRACY 2020 - 12 - 16

Organizacja pracy w szkołach:

  1. Dni dodatkowo wolne:   21 i 22 grudnia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej. W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.

  2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.

  3. Ferie zimowe odbywają się w terminie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r.

  4. Zajęcia w I półroczu kończą się w dniu 29 stycznia 2021r. (wystawienie ocen śródrocznej klasyfikacji do dnia 26.01.2021r.).

Komputer dla rodziny rolniczej 2020 - 12 - 15

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

 

Komunikat do uczniów 2020 -12 -10

KOMUNIKAT

do uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I stopnia

 

Do dnia 18.12.2020r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie wraz z biletem za miesiąc październik.

 

Do pobrania:

Oświadczenie

Zapraszamy uczniów ZPO w Bogorii do udziału w akcji „Razem na Święta”

Gorąco zachęcamy

wszystkich uczniów ZPO do udziału w kolejnej edycji akcji MEN

Razem na Święta

do której została zgłoszona nasza placówka .Celem tej inicjatywy jest zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Pamiętajmy, że w tym trudnym czasie pandemii wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.

Akcja będzie trwała od 07.12.2020 do 17 .12.2020r.

Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie samorządu szkolnego.

 

 

Samorząd szkolny

KOMUNIKAT DO RODZICÓW -2020-12-04

Dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego.

Poniżej przekazujemy link do logowania. Przy logowaniu należy posługiwać się swoim e-mailem, który został  podany  wychowawcom do kontaktu. Jeżeli rodzic podał te same dane e-mail swojego dziecka jak i swoje własne to powinien mieć na uwadze, iż to na konto dziecka przyjdzie potwierdzenie rejestracji konta w panelu e-dziennika.

 

 Link do logowania: - https://cufs.vulcan.net.pl/gminabogoria/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Fgminabogoria%2FFS%2FLS%3Fwa%3Dwsignin1.0%26wtrealm%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252fgminabogoria%252fLoginEndpoint.aspx%26wctx%3Dhttps%253a%252f%252fuonetplus.vulcan.net.pl%252fgminabogoria%252fLoginEndpoint.aspx

Poniżej zamieszczamy również informator dotyczący obsługi panelu dla rodzica/ucznia odnośnie e-dziennika.

Informator był przygotowany przez firmę  Vulcan

 

INFORMATOR DO POBRANIA:

Informator.....kliknij

 

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS - 2020

1 GRUDNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

 Na świecie żyje ok. 38 mln ludzi zakażonych wirusem HIV. W 2019 r. zakażenie wirusem HIV rozpoznano u 1,7 mln osób, 690 tys. osób zmarło z powodu chorób związanych z AIDS.

Naukowcom wciąż nie udało się opracować szczepionki przeciw HIV, ani leków eliminujących wirusa z organizmu.

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień AIDS.
Wsparcie dla osób żyjących z HIV można okazać, nosząc w tym dniu czerwoną wstążkę.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła 1 grudnia Światowym Dniem AIDS w 1988 r. W związku ze skalą pandemii, w tym samym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia.

Chciałam dzisiaj zaprezentować broszurę pt. „HIV?! AIDS?! O co kaman?”, która w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące HIV/AIDS, przekazuje informacje na temat dróg zakażenia i rozwiewa wciąż powracające wątpliwości na temat bezpieczeństwa w przychodni i w szpitalu lub możliwości zakażenia się poprzez ugryzienie przez komara lub inne zwierzę. W broszurze znajdują się też istotne informacje dotyczące sposobów postępowania w razie wystąpienia ryzyka zakażenia. 

ZOBACZ TUTAJ -->

Opracowała:

Anna Ziębora – pedagog szkolny

 

Komunikat do rodziców - 2020-11-13

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

W związku z dynamicznie rozwijającą się pandemią i znacznym wzrostem zachorowań  na COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli,  od dnia 16.11.2020r. z zajęć lekcyjnych na terenie szkoły mogą korzystać wyłącznie uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W związku z powyższym wszyscy pozostali uczniowie muszą realizować zdalne nauczanie w domu.