PROFILE KLAS W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

          Uczniowie klas ósmych stoją przed ważnym wyborem dalszego kierunku kształcenia. Na stronie Mapy Karier licealiści podzieli się swoimi doświadczeniami, związanymi z nauką w szkołach ponadpodstawowych. W artykule znajdują się praktyczne i przydatne informacje  dotyczące nauki w klasie o profilu humanistycznym, matematyczno – fizycznym oraz w klasie językowej. Swoje spostrzeżenia przekazuje również uczennica programu matury międzynarodowej oraz uczeń technikum. 

Zachęcam do zapoznania się z artykułem, do którego link znajduje się poniżej.

 https://mapakarier.org/blog/118/profile-klas-w-szkolach-ponadpodstawowych-wywiady-z-uczniami-liceum-i-technikum/

NA KTÓRE ZAWODY BĘDZIE ZAPOTRZEBOWANIE?

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI OPUBLIKOWAŁO PROGNOZĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA RYNKU PRACY

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę 33 zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowania na polskim rynku pracy. Uczniowie,  którzy już niebawem będą musieli dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodzice powinni się z nią zapoznać. Sprawdź, w których zawodach pracodawcy na krajowym rynku pracy przewidują nabór kandydatów do pracy. 

Czym jest prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Każdego roku resort  edukacji publikuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jest to ważna wskazówka dla uczniów, którzy na podstawie prognozy mogą spodziewać się większej liczby ofert pracy, a tym samym – większych szans na zatrudnienie. 

Celem prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza określa zapotrzebowanie na pracowników poszczególnych zawodach ułożonych alfabetycznie.

Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką.

Na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie rynku pracy?

W 2023 r. prognoza krajowa obejmuje wykaz 33 zawodów, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kraju

automatyk

monter nawierzchni kolejowej

technik elektryk

betoniarz-zbrojarz

monter stolarki budowlanej

technik energetyk

cieśla

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

technik gospodarki odpadami

dekarz

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

technik izolacji przemysłowych

elektromechanik

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami

technik mechanik

elektryk

operator obrabiarek skrawających

technik mechatronik,

kierowca mechanik

technik automatyk

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

mechanik-monter maszyn i urządzeń

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

technik programista

mechatronik

technik budowy dróg

technik robotyk

monter izolacji przemysłowych

technik dekarstwa

technik spawalnictwa

monter konstrukcji budowlanych

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik transportu kolejowego

 

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy cztery zawody:

  • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami
  • technik gospodarki odpadami
  • monter izolacji przemysłowych
  • technik izolacji przemysłowych

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny jest w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Źródło: www.doradztwoszkolne.pl – artykuł z dnia 6 lutego 2023r.

Współpraca z Politechniką Świętokrzyską

Nasza szkoła nawiązała współpracę z Politechniką Świętokrzyską. W miesiącu styczniu oraz lutym 2023 roku uczniowie klas trzecich i czwartych liceum ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach na terenie uczelni. Młodzież zapoznała się z ofertą Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestniczyła również w wykładach na temat:

  1. „Dlaczego geodeta to najpiękniejszy zawód świata”,
  2. „Aktualne trendy w dynamice rozwoju branży IT na przykładzie teleinformatyki” .

Ponadto trzecioklasiści i czwartoklasiści zwiedzili Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego oraz Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Mieli również  okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach z zakresu: modelowania i prototypowania w technologii 3D, robotyki, inżynierii bezpieczeństwa, odnawialnych źródeł energii.

Zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej były bardzo ciekawe i wpisują się w tematykę zawodów przyszłości.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii.