Rekolekcje Wielkopostne 2024

           Wielkopostny okres to czas refleksji, nawrócenia i pokuty dla wielu wiernych. W naszej szkole, pod przewodnictwem ks. Pawła Dobrowolskiego, wikariusza parafii św. Barbary w Staszowie, odbyły się wyjątkowe rekolekcje, które głęboko dotknęły serca uczestników.

           Podczas tych rekolekcji, uczniowie i nauczyciele mieli okazję zanurzyć się w atmosferze modlitwy, kontemplacji i duchowego rozwoju. Ks. Dobrowolski, pełen pasji i oddania, przemawiał do zgromadzonych, inspirując ich do refleksji nad własnym życiem oraz zachęcając do odnalezienia głębszego sensu Wielkiego Postu.

        Tematem przewodnim rekolekcji było nawrócenie i pokuta. Ks. Paweł podkreślał konieczność otwarcia się na Boże przebaczenie oraz skupienia się na osobistej przemianie duchowej. Jego przesłanie dotarło do uczestników, zachęcając ich do podjęcia refleksji nad swoimi postawami, nawykami i relacją z Bogiem.

           Podczas tego spotkania uczestnicy mieli szansę otworzyć swoje serce, mogli dzielić się swoimi przeżyciami, wątpliwościami oraz prośbami o wsparcie duchowe. Atmosfera otwartości i zaufania sprzyjała głębszej refleksji oraz zrozumieniu istoty nawrócenia jako procesu ciągłego dążenia do lepszego życia w zgodzie z nauką Chrystusa.

        Rekolekcje nie tylko wzbudziły duchową rewitalizację wśród uczestników, ale także przypomniały o wartościach chrześcijańskich, które często tracą się w zgiełku codziennego życia. Dzięki zaangażowaniu ks. Pawła Dobrowolskiego i otwartości uczestników, rekolekcje Wielkopostne stały się niezapomnianym doświadczeniem, które będzie owocować w dalszej drodze duchowej każdego z uczestników.