ORGANIZACJA PRACY 2020 - 12 - 16

Organizacja pracy w szkołach:

  1. Dni dodatkowo wolne:   21 i 22 grudnia 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej. W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.

  2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.

  3. Ferie zimowe odbywają się w terminie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r.

  4. Zajęcia w I półroczu kończą się w dniu 29 stycznia 2021r. (wystawienie ocen śródrocznej klasyfikacji do dnia 26.01.2021r.).