AKCJA ŻONKILE 2021 - 04 - 23

Nasza szkoła wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile 2021, którą zorganizowało Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Tym samym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii  włączyli się w obchody 78 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, które miało miejsce 19.IV. 1943 roku. Ich celem było szerzenie wiedzy o powstaniu w getcie warszawskim, kulturze i historii polskich Żydów.Akcje  poprzedziły webinaria na temat programu obchodów oraz treści materiałów edukacyjnych.
Uczniowie ZPO w Bogorii skorzystali online  ze specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych przez Muzeum Polin. Nauczyciele wykorzystali pokazy filmowe, karty pracy, wykłady. Młodzież wykonała symboliczne  żonkile z papieru według udostępnionego szablonu. Kwiaty rozdano pracownikom szkoły i obecnym uczniom.
Organizatorami akcji na terenie szkoły byli: Agnieszka Foryś, Małgorzata Kuchniak i Dariusz Kuchniak.